Млади учени, подпомогнати и включени в изпълнението на програмата

 1. Александра Петкова, студент
 2. гл. ас. д-р Александър Попов, млад учен
 3. Бисер Цветков, докторант
 4. Благовест Наполеонов, студент
 5. В. Методиев, маг. инж.
 6. Валентин Славов, студент
 7. ас. Валентина Терзиева, докторант
 8. гл. ас. д-р Велин Стоянов Андонов, млад учен
 9. ас. д-р Венелин Любомиров Тодоров, млад учен
 10. Венета Йосифова, маг. инж.
 11. ас. Веселина Руменова Нанева, докторант
 12. Виктория Мочанова, докторант
 13. инж. Георги Георгиев, студент
 14. инж. Георги Димитров Георгиев, млад учен
 15. ас. Георги Димчев Спасов, докторант
 16. Георги Иванов Колев, студент
 17. Георги Костадинов, докторант
 18. ас. Георги Симеонов, докторант, млад учен
 19. ас. Георги Шопов, млад учен
 20. Гергана Василева Колева, докторант
 21. инж. Горин Горанов, магистър
 22. маг. инж. Даниела Цакова, докторант
 23. гл. ас. д-р Деница Ангелова Шаркова, млад учен
 24. ас. Диана Генева, млад учен
 25. инж. Диляна Славчева, магистър
 26. Димитър Димитров, студент
 27. Динко Стойков, докторант
 28. ас. д-р инж. Дияна Кинанева, млад учен
 29. Евгени Владимиров, докторант, млад учен
 30. гл. ас. д-р Елена Паунова-Хубенова, млад учен
 31. инж. Елизабет Михайлова, магистър
 32. Зара Кънчева, магистър
 33. Ива Маринова, докторант
 34. Ивайло Радев, магистър
 35. ас. Иван Благоев, млад учен
 36. ас. Иван Иванов Желев, докторант
 37. Иван Илков Найденов, докторант
 38. инж. Иван Лисник, бакалавър
 39. Иван Михайлов, студент
 40. гл. ас. д-р инж. Иванка Цветкова, млад учен
 41. Иво Илиев, студент
 42. Иво Илиев, докторант, млад учен
 43. Илия Петров Кичев, студент
 44. Илиян Иванов, докторант
 45. Илиян Михайлов, докторант, млад учен
 46. Илко Захариев Адамов, докторант
 47. д-р Йордан Павлинов Райчев, млад учен
 48. Йорданка Вучева, маг. инж.
 49. Катерина Серафимова, студент
 50. ас. Катя Тодорова, млад учен
 51. Константин Паенов, бакалавър
 52. Кристиан Ценов, студент
 53. ас. Кристиян Алексиев, млад учен
 54. ас. Кристиан Цветков, млад учен
 55. Любен Красимиров Бориславов, студент
 56. Любомир Гоцев, докторант
 57. ас. Марио Кожухаров, млад учен
 58. Мария Викторова Малинова, докторант
 59. Ас. Мария Ганева, млад учен
 60. Мария Добрева Добрева, докторант
 61. Мария Руменова Пашинска, млад учен
 62. Методи Попстоилов, студент
 63. гл. ас. д-р Методи Трайков, млад учен
 64. Миглена Цветкова–Габерска, докторант
 65. Милен Милев, млад учен
 66. Мирослав Димитров, докторант
 67. Младен Вълков, докторант
 68. маг. инж. Недко Перчемлиев, млад учен
 69. инж. Петко Димитров Кючуков, млад учен
 70. Петър Денев Стоилов, докторант
 71. Петя Субева, магистър
 72. Пламен Петров, докторант
 73. ас. Силви-Мария Гюрова, млад учен
 74. Снежана Петкова, докторант
 75. Тенчо Гончев, маг. инж.
 76. Теодора Петрова Гарджева – Пешева, докторант
 77. ас. Цветелина Иванова, млад учен
 78. ас. Юлия Пецева, млад учен
 79. Явор Иванов Данков, докторант