Научни мрежи

  • Мрежа с участие на ИМИ-БАН; ЮЗУ, Благоевград; Университета на Виена, Австрия; НИУ „Висша школа по икономика”, гр. Перм, Руска федерация, ЛИТ на ОИЯИ, Дубна, Русиятехнологии на Обединения институт за ядрени изследвания в гр. Дубна, Русия.
  • CERN -CMS, ОИЯИ
  • European Open Science Cloud
  • Заедно в час
  • SITE – Society for Information Technology and Teacher Education