Организирани и посетени научни конференции

Конференции

 • Секция в пролетната научна конференция на ФМИ
 • RDA BG Node kick off
 • 15th International Digital Curation Conference, 17 - 20 February 2020, Dublin
 • 14th Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM December 17 - 19, 2019, Sofia, Bulgaria (BGSIAM'19)
 • 6th IEEE International Conference “Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering” (BdKCSE’2019), Sofia, Bulgaria, November 2019
 • ACM CompSysTech conference (CompSysTech’20, Русе, 19 - 20 юни 2020 г..
 • Intelligent and Fuzzy Systems (INFUS) 2020
 • 16th Int. Conf. on Mobile Learning (ML 2020), Sofia, Bulgaria, April 2-4, 2020
 • 13th Int. Conf. on Information Systems (IS 2020), Sofia, Bulgaria, April 2-4, 2020
 • 18th Int. Conf. on e-Society (ES 2020), Sofia, Bulgaria, April 2-4, 2020
 • Предстои семинар с участие на млади учени, докторанти и студенти, организиран от ПУПХ в рамките на ННП ИКТвНОС, посветен на съвременни средства за цифровизация в образованието

Форуми и изложения

 • Национален научно-образователен фестивал: "Намереното поколение", 20.01.2020, НДК, София
 • Конкурс-изложение Младежко техническо творчество,  27 - 29.10.2019, гр. Горна Оряховица
 • Национален научно-образователен фестивал: "Намереното поколение", 20.01.2020, НДК, София
 • Конкурс-изложение Младежко техническо творчество,  27 - 29.10.2019, гр. Горна Оряховица
 • Ganeva N, Kirov G, Pencheva N. (2019) Isometric knee joint torque-angle relationship and strength asymmetry in kicking and support leg in football players. Scientific Conference with International Participation “Neuroscience, Bioinformatics, Microbiome and Beyond”, 17-19 September 2019, Bachinovo, Bulgaria.
 • Angelkova P., Gaberska-Tsvetkova M., Pencheva N. Age–related changes in peak torque of the knee extensors and flexors in healthy females. Scientific Conference with International Participation “Neuroscience, Bioinformatics, Microbiome and Beyond”, 17-19 September 2019, Bachinovo, Bulgaria.
 • Tsvetkova-Gaberska M., Pencheva N., Sex differences in the knee sense of muscle force, assessed by isokinetic dynamometer,  Scientific Conference with International Participation “Neuroscience, Bioinformatics, Microbiome and Beyond”, 17-19 September 2019, Bachinovo, Bulgaria.
 • Tsvetkova-Gaberska M., Pencheva N., Assessment of knee joint position sense in healthy males and females., Пета балканска научна конференция  Наука -Образование – Изкуство през 21-ви век., 26-27 September 2019, Bachinovo, Bulgaria (poster)

Доклади на конференции

 • Proykova, How will cloud computing change by the GDPR?
 • Ilieav, A. Proykova, Оптимизиране на контейнери за паралелния клъстер Nestum
 • S. Pisov, I. Iliev, A. Proykova, Containers in high performance computing cluster
 • Д. Василев, И. Михайлов, С. Цонев, Платформа за интегриране на МН НИ от генетични ресурси на пшеница и тяхната резистентност към FUSARIUM SPP
 • Myasnichenko, V., R. Mikhov, L. Kirilov, N. Sdobnyakov, D. Sokolov, S. Fidanova, Simulation of Diffusion Processes in Bimetallic Nanofilms, Proceedings of the Int. Conference “14th Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM – BGSIAM’19”,  (in press)
 • 09.12.2019 г., Отчетна научна сесия на секция „Образование по математика и информатика”  зала 478, ИМИ – БАН, Тони Чехларова Модели на златни фигури
 • 15 февруари 2020 г., Конференция „Динамична математика в образованието“, Чехларова, Т.  Образователни ресурси на тема „Златното сечение“
 • 15 февруари 2020 г., Конференция „Динамична математика в образованието“,  Доклад на Кендеров, П.,  Подготовка за онлайн състезания по математика с компютър
 • Mihail Iliev, Monika Bedzheva, Konstantin Preslavsky, An Approach for Application of UAVs for Observation of Processes in Agriculture, 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE), Ruse, Bulgaria, 2020
 • Mihail Iliev, Ventsislav Vasilev, Borislav Bedzhev, An Approach for Building of Radar Sensor Networks for Observation of UAVs, 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE), Ruse, Bulgaria, 2020
 • Mihail Iliev, Borislav Bedzhev, Monika Bedzeva, Plamen Yanakiev, Method for Synthesis of Nearly Ideal Phase Manipulated Signals, International Conference on Information Technologies, Bulgaria, 2020
 • Mihail Iliev, Nikolay Nikolov, Miroslav Dimitrov, Borislav Bedzhev, Genetic Algorithm for Synthesis of Binary Signals with Optimal Autocorrelation, International Conference on Information Technologies, Bulgaria, 2020
 • Investigating MOOC platforms as a prospective tool for mobile learning, 16th Int. Conf. on Mobile Learning'2020, Sofia, Bulgaria, April 2-4, 2020
 • Design of Learning Analytics Tool: The Experts’ Eyes View, 12th International Conference on Computer Supported Education (CSEDU 2020), May 2-4,2020
 • 15 февруари 2020 г., Конференция „Динамична математика в образованието“ Петър Кендеров, Златогор Минчев: Тримерни модели за онагледяването на учебно съдържание: Оптимални конични съдове
 • 15 февруари 2020 г., Конференция „Динамична математика в образованието“ Тони Чехларова: Разпространение на разработените иновативни приложения: 3D принтирани модели за обучението по математика за незрящи
 • Tsvetkova, I., A. Borodzhieva, Interactive Methods for Implementing and Investigating Amplitude Modulation Applied in the Educational Process, MIPRO 2020 - 43rd International Convention, 28 September - 2 October 2020, Croatia
 • Borodzhieva, A., I. Stoev, I. Tsvetkova, S. Zaharieva, V.A. Mutkov, FPGA Design of Boolean Functions Using a Cascade of Decoders and Logic Gates, MIPRO 2020 - 43rd International Convention, 28 September - 2 October 2020, Croatia
 • Bencheva, N., N. Kostadinov, Using OER and teaching outside the classroom for enhancing STEM and ICT education, 30th  EAEEIE Annual Conference “Innovation in Education for Electrical and Information Engineering”, Praha, Czech Republic, 10th–12th February 2021
 • Kostadinov, N., N. Bencheva, LCP Educational CPUs: From CPLD to FPGA, 30th  EAEEIE Annual Conference “Innovation in Education for Electrical and Information Engineering”, Praha, Czech Republic, 10th–12th February 2021
 • Shishkov, B., Bogomilova, A., & Garvanova, M. (2020). Four enterprise modeling perspectives and impact on enterprise information systems. In: Á. Rocha, H. Adeli, L. P. Reis, S. Costanzo, I. Orovic, & F. Moreira (Eds.), Trends and Innovations in Information Systems and Technologies, vol. 2. Series: Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 1160, (in press). Springer Nature, ISBN 978-3-030-45690-0, e-ISBN 978-3-030-45691-7, Series ISSN 2194-5357, doi: 10.1007/978-3-030-45688-7_66. [Scopus, SJR 2018=0.174, Q3; Google Scholar; EI-Compendex; DBLP]
 • M. Petković, I. Garvanov, D. Knežević, S. Aleksić, (2020) Optimization of GIS for forest fire risk assessment, 21th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, SIELA2020, 3-6 June 2020 in Bourgas, Bulgaria [IEEE, Scopus, Web of Science]
 • Kostadinova, I., Garvanova, M., Ivanov, I., & Rasheva-Yordanova, K. (2020). Performance evaluation of an automated test generation system in programming training. In: L. G. Chova, A. L. Martínez, & I. C. Torres (Eds.), EDULEARN20 Proceedings. 12th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, July 6th-7th, 2020 – Palma, Mallorca, Spain. IATED Academy, ISBN 978-84-09-12031-4, ISSN 2340-1117. [Web of Science, Crossref]
 • Information technologies for Big Data in sensor networks stability estimation
 • Neural Networks Application for the Font Recognition Task Solution
 • Михайлов И., Цветкова-Габерска М., Пенчева Н. (2019) Изследване на проприоцептивен праг за усещане на мускулна сила в колянна става при здрави мъже и жени. 20-та Студентска научна конференция на ФОЗЗГС, секция Кинезитерапия, 16-ти Април 2019, Бачиново, Благоевград .
 • Цветкова-Габерска М., Петкова Б., Пенчева Н. (2019) Внедряване на метод за измерване на проприоцептивни прагове за оценка на позицията в коляното при активен и пасивен режим на движение при пациенти с МС.  20-та Студентска научна конференция на ФОЗЗГС, секция Кинезитерапия, 16-ти Април 2019, Бачиново, Благоевград.
 • Tsvetkova-Gaberska M., Pencheva N., Assessment of knee joint position sense in healthy males and females., Пета балканска научна конференция  Fifth Balkan Scientific Conference Science - Education - Art in the 21st Century, 26-27 September 2019, Bachinovo, Bulgaria
 • Tsvetkova-Gaberska M., Pencheva N., Sex differences in the knee sense of muscle force, assessed by isokinetic dynamometer. Scientific Conference with International Participation “Neuroscience, Bioinformatics, Microbiome and Beyond”, 17-19 September 2019, Bachinovo, Bulgaria.
 • Ganeva N, Kirov G, Pencheva N. (2019) Isometric knee joint torque-angle relationship and strength asymmetry in kicking and support leg in football players. Abstract Book of the Scientific Conference with International Participation “Neuroscience, Bioinformatics, Microbiome and Beyond”, 17-19 September 2019, Bachinovo, Bulgaria,  p.89-90.
 • Angelkova P., Gaberska-Tsvetkova M., Pencheva N. Age–related changes in peak torque of the knee extensors and flexors in healthy females. Abstract Book of the Scientific Conference with International Participation “Neuroscience, Bioinformatics, Microbiome and Beyond”, 17-19 September 2019, Bachinovo, Bulgaria, p.91-92.